Academician Constantin C. Motas

10. Constantin C. Motas, Academician, Intemeietorul unei noi stiinte- Freatobiologia, 1891-1980

1891-1980

 • Numele său apare în toate monografiile de istorie publicate în ţară
 • Membru al Academiei Române
 • Prorector al Universităţii Bucureşti
 • Director al Muzeului de Istorie Naturală din Iaşi
 • Director al Staţiunii Zoologice „Regele Ferdinand I” de la Agigea
 • Director al Staţiunii Zoologice Sinaia
 • Director al Muzeului de Istorie Naturală “Gr. Antipa” Bucureşti
 • Director al Institutului de Speologie “Emil Racoviţă” Cluj Napoca
 • Preşedinte al Comisiei Monumentelor Naturii din Moldova
 • Membru al Societăţii de Zoologie din Franţa
 • Redactor Şef al Analelor Universităţii “Al.I.Cuza” Iaşi
 • Redactor Şef al Revistei  ,,Vasile Adamachi”
 • Redactor responsabil cu iniţierea şi organizarea publicaţiei „Fauna României”
 • Membru al unor prestigioase societăţi şi instituţii ştiinţifice, dintre care amintim: Societatea Internaţională de Limnologie teoretică şi aplicată, Societatea Zoologică a Franţei, Muzeul de Istorie Naturală din Paris şi Secţiunea de Piscicultură FAO
 • Membru în comitetul de redacţie a mai multor periodice internaţionale de mare notorietate ca „Acarologia” şi „International Journal of Speology”.
 • Activitatea sa ştiinţifică s-a concretizat în peste 500 de lucrări publicate în ţară şi peste hotare.
 • Fotografia academicianului Motăş se află la Muzeul de Istorie Naturală Iaşi – în “Sala Unirii” – şi în Aula Facultaţii de Biologie a Universitaţii”Al.I.Cuza” Iaşi
 • Numele lui figurează pe faţada Muzeului „Grigore Antipa” Bucureşti.
 • O stradă a oraşului Vaslui îi poartă numele: str. Acad. Constantin Motaş.
 • Şcoala nr.7 Vaslui, se numeşte începând cu 23 mai 2003,  Şcoala  „Constantin Motăş”.

Link: https://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_Mota%C8%99