General Dumitru I Motas

Dumitru I. Motas, General, Comandant al Grupului de Armate Est, 1879-1942

1879-1942

 • Ataşat militar la Belgrad (Iugoslavia), 1919 – 1922
 • Atasat militare la Budapesta, 1 ian 1922-1 mai 1923
 • Preşedinte al Consiliului de Conducere al Muzeului Militar Naţional,  13 iulie 1931 26 noiembrie 1931
 • Secretar general al Ministerului Apărării Naţionale, 1933
 • Comandant al Corpului 6 Armată, 20 noiembrie 1934 – 3 mai 1935
 • Membru în Consiliul Superior al Armatei Române
 • Membru în Comitetul de direcţie al revistei ,,România Militară”
 • Director al Revistei Artileriei, 1936  – 1939
 • Inspector general în cadrul Inspectoratului General al Armatei I, 1937
 • Subsecretar de Stat la Consiliul de Coroană, 1939 – 1940
 • Comandant al ,,Grupului de armate Est”, 11 septembrie 1939.
 • Link: https://ro.wikipedia.org/wiki/Dimitrie_Mota%C8%99